back to home dude

Insidia

Insidia

Về Insidia

Hãy sống sót trong thế giới đầy thù địch này, nhiệm vụ của bạn là tập hợp 10 món đồ để sửa chữa con tàu. Hãy cảnh giác với những con quái vật.