back to home dude

Innkeeper

Innkeeper

về Innkeeper

Bạn vừa mua một khách sạn nhỏ trên một vùng nhiệt đới. Hãy làm sao cho bạn có thật nhiều khách hàng và họ hài lòng với dịch vụ của bạn.