back to home dude

Injection Experience

Injection Experience

về Injection Experience

Trong trò chơi y tế này, bạn phải phản ứng nhanh để tiêm chích một cách chính xác. Nhấp chuột vào những mục tiêu sao cho bạn không bị bỏ lỡ quá nhiếu lần!