back to home dude

Indiana Jones: Last Crusade

Indiana Jones: Last Crusade

về Indiana Jones: Last Crusade

Indiana Jones đã trở lại rồi! Lần này, ông phải đi tìm Chén thánh Holy Grail. Các kho báu quý giá nhất cho một nhà khảo cổ. Cùng với Bố của bạn, bạn đi du lịch trên thế giới, tìm kiếm một đầu mối có thể giúp một người bạn. Nhưng hãy cẩn thận, những người Đức Quốc Xã cũng đang tìm kiếm kho báu. Bạn có thể tìm thấy nó trước không.