back to home dude

Inca Mất Tích

Inca Mất Tích

về Inca Mất Tích

Hãy cố gắng giải mã bí mật của Inca bị mất tích. Hợp tác để hoàn thành màn chơi. Một trong số bạn khỏe hơn và có thể di chuyển và phá hủy các khổi. Người còn lại có kinh nghiệm và có thể tung dây thừng và bắc cầu.