back to home dude

Imperfect Balance 2

Imperfect Balance 2

Về Imperfect Balance 2

Di chuyển những khối tảng từ chiếc hộp để tạo ra những khối đầy sắc màu từ chiến trường để hạ gục tấm màn. Bạn sẽ nhận được 1 điểm cho mỗi 1 khối tảng sắc màu rơi xuống tấm màn, và 3 điểm cho mỗi khối từ trong chiếc hộp khi bạn hoàn tất cuộc chiến.