back to home dude

Imperfect Balance 1

Imperfect Balance 1

Về Imperfect Balance 1

Sử dụng những hình khối từ chiếc hộp để tạo ra những khối sắc màu từ sân chơi để rơi ra khỏi màn hình. 1 trái banh trên thanh hiển thị điểm sẽ thể hiện 1 khối trên sân chơi. Hãy thắp sáng viên kim cương để mở ra 1 cấp độ mới.