Thể loại thấp hơn

Imperfect Balance Trò chơi

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Các trò cân bằng không hoàn hảo hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 2Các trò cân bằng không hoàn hảo khác nhau, ví dụ như Imperfect Balance 1 & Imperfect Balance 2. Sử dụng những khối vuông từ phía trên của màn hình để làm rơi những khối vuông màu từ màn hình trong trò chơi cân bằng không hoàn hảo này.
Kỹ năng

Gửi phản hồi