Thể loại thấp hơn

Impale

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi Impale hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 1Trò chơi Impale khác nhau, ví dụ như Impale 2

Trong các trò chơi này, bạn phải giết tất cả các Ma Zombies. Bắn chúng nó. Chỉ khi tất cả các Zombie chết, bạn có thể di chuyển sang cấp độ tiếp theo.

Kỹ năng

Gửi phản hồi