Trò chơi

Trò chơi online miễn phí cho mọi lứa tuổi

Thể loại thấp hơn


Impale

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi Impale hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 2Trò chơi Impale khác nhau, ví dụ như Đâm xuyên 3 & Impale 2 . Trong các trò chơi này, bạn phải giết tất cả các Ma Zombies. Bắn chúng nó. Chỉ khi tất cả các Zombie chết, bạn có thể di chuyển sang cấp độ tiếp theo.
Gửi phản hồi