back to home dude

Impact

Impact

về Impact

Hãy chuẩn bị cho trò Impact! Hãy cố gắng làm cho 2 hoặc 3 thứ cùng loại đặt cạnh nhau để ghi điểm! Càng nhiều điểm sẽ càng nhiều tiền!