back to home dude

Hành Tinh Nhàn Rỗi

Hành Tinh Nhàn Rỗi

Về Hành Tinh Nhàn Rỗi

Bạn luôn muốn có một hành tinh của riêng mình? Vậy đây chính là cơ hội của bạn! Hành tinh này hoàn toàn trống, nhưng bạn sẽ tạo nên thế giới hoàn toàn mới này. Bắt đầu với nước và cỏ và dần dần bạn sẽ có thể xây những thành phố. An sinh của hành tinh của bạn sẽ càng lớn mạnh và càng lúc sẽ càng có nhiều người muốn sinh sống ở đây. Bắt đầu tạo nên hành tinh của riêng bạn!