back to home dude

Icy Gifts 2

Icy Gifts 2

Về Icy Gifts 2

Hãy giúp ông Santa thoát khỏi những bong bóng có gai bằng cách gây ra một vụ nổ. Hãy thu thập nhiều quà để mua thêm năng lượng. Liệu bạn có thể giành được 3 sao mỗi cửa?