back to home dude

Ice O Matic

Ice O Matic

Về Ice O Matic

Ice O Matic là trò chơi nhà hàng vui nhộn. Trong trò chơi này bạn là robot làm kem. Mỗi khách hàng đều muốn kem ốc quế được làm teo đúng yêu cầu của họ. Bạn có thể làm chính xác như trong tranh không? Hãy đảm bảo rằng, khách hàng của bạn không phải đợi quá lâu cho yêu cầu cuẩ họ. Bên cạnh sự hoàn hảo, họ cũng là người thiếu kiên nhẫn