back to home dude

Ice Cream Catapult

Ice Cream Catapult

về Ice Cream Catapult

dùng súng để bắn những cây kem màu và tiêu diệt tất cả những con mèo ở từng cấp độ! Với càng ít phát súng, bạn sẽ ghi điểm cao hơn đấy!