back to home dude

I Saw her Standing There

I Saw her Standing There

về I Saw her Standing There

Hãy giúp chàng trai để anh ta có thể đến với cô bạn gái là zombie bằng cách nhốt cô ấy vào cái lồng.