back to home dude

I Hate Candy Pony Mayhem

I Hate Candy Pony Mayhem

Về I Hate Candy Pony Mayhem

Bạn vào vai một người máy hủy diệt t-rex đầy nguy hiểm được gửi đến hành tinh của sự dễ thương và đáng yêu này. Công việc của bạn? Tiêu diệt và phá hủy bất cứ sinh vật nào sống trên hành tinh này.