back to home dude

I Am Flying to the Moon

I Am Flying to the Moon

về I Am Flying to the Moon

Phóng tên lửa gỗ này lên cung trăng! Hãy nâng cấp đủ để đạt đến những ngôi sao. Bạn có thể tích lũy thật nhiều tiền để đạt đến độ cao nhất.