back to home dude

Huyền thoại Void 2

Huyền thoại Void 2

về Huyền thoại Void 2

Vùng đất Calderia một lần nữa gặp nguy hiểm và bạn là người anh hùng được chọn để bắt đầu cuộc hành trình đánh bại quỷ dữ. Hãy khám phá các vùng đất và chiến đấu với các sinh vật hung tàn. Lần lượt tấn công lẫn nhau và giành những năng lực mới