back to home dude

Huyền thoại Void

Huyền thoại Void

về Huyền thoại Void

Hãy chiến đấu trong vùng đất phép thuật Calderia. Bạn phải tìm và dùng các vũ khí, áo giáp và các món đồ phép thuật để đánh bại đối thủ.