back to home dude

Hủy diệt hành tinh

Hủy diệt hành tinh

về Hủy diệt hành tinh

Đánh bại các hành tinh khác bằng cách tiêu diệt tất cả các tàu.