back to home dude

Hungry Piranha

Hungry Piranha

về Hungry Piranha

hãy ăn những con cá nhỏ bé hơn bạn và tránh những con to lớn hơn! Cảnh giác với những con cá mập, vì chúng đang rình rập bạn! Trong trò chơi này, hãy ăn hoặc là bị ăn!