back to home dude

Hứng dâu

Hứng dâu

về Hứng dâu

Hãy chụp lấy những quả dâu nhé! Tại sao à? Bởi vì chúng sẽ tiếp thêm năng lượng cho bạn và giúp bạn có thể bay. Tuy nhiên dâu không phải thứ duy nhất bạn tìm thấy trên không khí đâu. Hãy cẩn thận những quả bom, chúng muốn làm nổ tung bạn đấy. Bay lên đi chú chim nhỏ!