back to home dude

Human Labrat

Human Labrat

Về Human Labrat

Thoát khỏi phòng thí nghiệm. Sử dụng những dấu màu xám trên sàn nhà để kích hoạt các thiết bị, hoặc đẩy một hộp trên đầu của chúng.