back to home dude

Humaliens Battle

Humaliens Battle

về Humaliens Battle

Chọn một hạng và chiến đấu với đối thủ của bạn trong cuộc chiến không bao giờ kết thúc này! Gửi những binh lính đến căn cứ của kẻ thù để tiêu diệt chúng. Giữa mỗi trận, bạn có thể sử dụng tiền để mua thêm những kỷ năng mới và trở nên lớn mạnh hơn!