back to home dude

Hulk tức giận

Hulk tức giận

về Hulk tức giận

Nhảy càng cao càng tốt và đánh bại kẻ thù của bạn. Đánh kẻ thù làm cho bạn nhảy cao hơn.