back to home dude

Hulk người hùng đấu gươm

Hulk người hùng đấu gươm

về Hulk người hùng đấu gươm

Hulk đấu gươm rất giỏi. Anh ấy có nhiệm vụ đánh bại tất cả đối thủ trong khuc vực.