back to home dude

Huấn luyện tổng quát Noobie

Huấn luyện tổng quát Noobie

về Huấn luyện tổng quát Noobie

Giúp Jocelyn giữ cho những học trò của cô ta vui vẻ suốt buổi huấn luyện.