back to home dude

Huấn luyện cảnh sát bắn tỉa

Huấn luyện cảnh sát bắn tỉa

về Huấn luyện cảnh sát bắn tỉa

Bạn không thể trở thành một cảnh sát bắn tỉa mà không trải qua huấn luyện trước! Vượt qua 30 màn chơi và chứng tỏ rằng bạn có những kĩ năng nhắm và bắn tốt nhất! Một khi bạn đã chứng minh được mình là một người lính giỏi, bạn có thể tham gia đội quân đi đến chiến trường! Chúc bạn vui vẻ!