back to home dude

Hotel Mahjong

Hotel Mahjong

về Hotel Mahjong

Chào mừng bạn đến với trò mạt chược khách sạn! Sử dụng chuột để tìm ra 2 viên cùng hình để làm chúng biến mất. Khi bạn thực hiện những sự kết hợp này càng nhanh, bạn sẽ ghi điểm càng cao!