back to home dude

Hộp kẹo của tôi

Hộp kẹo của tôi

Về Hộp kẹo của tôi

Sinh vật nhỏ bé màu xanh này rất thích kẹo. Giúp cậu ấy đến được chỗ có túi kẹo. Đổi lại cậu ấy sẽ cho bạn tất cả những ngôi sao mà cậu ấy thu thập được. Có 3 ngôi sao trong mỗi màn chơi, vậy nên bạn hãy quan sát xung quanh nhé!