back to home dude

Hood 4: kí ức

Hood 4: kí ức

Về Hood 4: kí ức

Bạn bị kẹt trong thế giới tâm linh, vì thế bạn phải tìm lối để thoát ra. Hãy tìm các khu vực xung quanh và giải những câu đố để tới gần sự tự do.