back to home dude

Hồn ma Milford

Hồn ma Milford

về Hồn ma Milford

Bạn sẽ đóng vai hồn ma Milford và chiến đấu chông lại những kẻ thù ngẫu nhiên. Hãy bắn gục chúng trước khi chúng tấn công bạn.