back to home dude

Hòn đảo pha lê

Hòn đảo pha lê

Về Hòn đảo pha lê

Hãy cố gắng thu thập thật nhiều pha lê nhưng đừng để bị ngã khỏi vách đá hoặc đụng phải những con quỷ!