back to home dude

Hòn Đảo Bị Nguyền

Hòn Đảo Bị Nguyền

Về Hòn Đảo Bị Nguyền

Bạn nhận được một lá thư mà trong đó có tin xấu. Chú mèo của bạn đã bị bắt cóc bởi một vị vua cô đơn. Dù là vua hay ai khác, bạn sẽ không để chú mèo của mình bị cướp đi như vậy. Bắt đầu một cuộc hành trình, trở nên mạnh mẽ hơn và sau cùng có thể đánh bại được vị vua. Bạn sẽ phải luyện tập rất nhiều nên đừng vội vàng.