back to home dude

Hòn đảo - những người bơ vơ

Hòn đảo - những người bơ vơ

về Hòn đảo - những người bơ vơ

Bạn là người bơ vơ mắc kẹt trên hòn đảo không người ở. Hãy cố gắng sống sót cùng với những người mắc kẹt khác bằng cách kiếm thức ăn, đốt lửa và làm bạn.