back to home dude

Home Improvisation

Home Improvisation

về Home Improvisation

Bạn vừa mua một ngôi nhà mới, nhưng phòng khách vẫn trống không! Công việc của bạn là lắp đặt những nội thất từ Ikea. Căn phòng sẽ trông thế nào khi bạn hoàn thành?