back to home dude

Holmes và cuộn đá bạc bị cướp

Holmes và cuộn đá bạc bị cướp

Về Holmes và cuộn đá bạc bị cướp

Những viên đá bằng bạc xinh đẹp bị đánh cắp và Sherlock Homes và Giáo sư Watson có nhiệm vụ phải đưa chúng về với đúng chủ nhân của chúng. Hãy giúp Holmes tìm ra tên trộm và vị trí của những viên đá bạc bị đánh cắp trong trò chơi video trực tuyến miễn phí này!