back to home dude

Holmenkollen cú nhảy trượt tuyết 1

Holmenkollen cú nhảy trượt tuyết 1

về Holmenkollen cú nhảy trượt tuyết 1

Liệu bạn có thể hoàn thành cú nhảy lớn nhất từ đoạn dốc lớn này? Hãy nhảy đúng lúc, giữ thăng bằng lúc ở trên không và hạ xuống thật hoàn hảo.