back to home dude

Hội thi chó đẹp

Hội thi chó đẹp

về Hội thi chó đẹp

chọn một con chó và chăm sóc cho nó. Cho nó ăn, tắm rửa và có lẽ bạn sẽ giành chiến thắng trong hội thi chó đẹp