back to home dude

Học viện Đá quý

Học viện Đá quý

về Học viện Đá quý

Hãy cố gắng đưa từ 3 viên đá quý cùng màu trở lên đến cạnh nhau để loại bỏ chúng khỏi trò chơi! Dùng cách này để kiếm đủ điểm và sang cấp độ tiếp theo. Bạn có thể đạt được điểm số cao nhất không?