back to home dude

Học cách bay nhàn rỗi

Học cách bay nhàn rỗi

về Học cách bay nhàn rỗi

Cố gắng đánh người tuyết một cách nhanh và mạnh nhất có thể. Mỗi lần bạn đánh hắn, bạn nhận được tiền. Hãy cố gắng!