back to home dude

Học bay

Học bay

về Học bay

Dạy con chim cánh cụt cách bay và hoàn thành các thách thức bằng cách tích lũy thêm tiền và đạt đến những núi băng cao hơn.