back to home dude

Hobo 6: Hell

Hobo 6: Hell

về Hobo 6: Hell

hãy theo chàng lanh thang này trong cuộc phiêu lưu thứ 6 của anh ta! Lần này anh ta rời khỏi địa ngục và đấu với hàng trăm những con quỷ dữ! Thực hiện những sự kết hợp khác nhau và đánh bại tất cả những kẻ thù!