back to home dude

Hoạt hình Khu nghỉ dưỡng mùa hè 1

Hoạt hình Khu nghỉ dưỡng mùa hè 1

về Hoạt hình Khu nghỉ dưỡng mùa hè 1

Trong trò chơi này bạn sẽ vào vai chú Gus và hãy chắc chắn rằng tất cả các vị khách đều hài lòng ở khu nghỉ dưỡng của bạn.