back to home dude

Hoán đổi thời gian

Hoán đổi thời gian

về Hoán đổi thời gian

Hãy tìm đường vượt qua các thử thách này ở 2 dòng thời gian khác nhau. Ở một dòng thời gian, bạn là một nhân viên gương mẫu sợ bị đuổi việc và ở một dòng thời gian khác, bạn là người đàn ông bí ẩn bị lính gác truy nã. Liệu bạn có thể hoàn thành thử thách của mình?