back to home dude

Hầm Sherwood

Hầm Sherwood

về Hầm Sherwood

Trong thế giới thật này, bạn có thể nói chuyện với những nhân vật khác, đánh bại kẻ thù và thực hiện các cuộc truy lùng. Giờ thì hãy chọn nhân vật của bạn và những thiết bị tốt trong hầm nhé!