back to home dude

Hầm mộ Ai Cập

Hầm mộ Ai Cập

về Hầm mộ Ai Cập

Hãy hoán đổi những viên kim cương để tạo bộ 3 những viên cùng màu và lấy những điểm thưởng để làm tất cả những viên kim cương biến mất.