back to home dude

Hầm chết

Hầm chết

về Hầm chết

Hãy nắm lấy quyền kiểm soát những người sống sót và cố gắng thoát khỏi nguy hiểm. Bạn phải tìm kiếm những vũ khí tốt hơn, giết những zombie độc ác và đảm bảo mọi người sống sót. Liệu bạn có thể giành được điểm cao nhất trong tất cả 15 cửa?