back to home dude

Hippo's Feeder

Hippo's Feeder

về Hippo's Feeder

công việc của bạn là cho tất cả những con hà mã này ăn. Đập vỡ những chiếc thùng bằng cách ném đá vào chúng, làm nổ tung lựu đạn và đi qua từng cấp độ. Bạn có nghĩ là bạn có thể đạt được điểm cao nhất không?