back to home dude

Hình nhân Sam 9: Mê cung bóng tối

Hình nhân Sam 9: Mê cung bóng tối

về Hình nhân Sam 9: Mê cung bóng tối

Tìm đường máng bóng tối. Sơn tường, do đó bạn có thể nhìn thấy nơi để đi và vị trí những chướng ngại vật. Bạn có thể hoàn thành các cấp độ?